D3 + VOIP BILLING SYSTEM (D3V-B).v2

26 Dec 2013

Hệ thống được xây dựng từ năm 2009 với 5 phiên bản dự kiến, nhằm phục vụ nhu cầu kiểm soát, đối chiếu thông tin và cước phí cuộc gọi phát sinh qua hệ thống VOIP Asterisk, giúp doanh nghiệp hay nhóm sử dụng kiểm soát tốt hơn đối với hệ thống VOIP nội bộ và các chi phí cuộc gọi từ hệ thống.

Đến nay, hệ thống đã được hoàn thiện với 5 phiên bản và đưa vào sử dụng tại nhiều doanh nghiệp và hệ thống cá nhân lớn nhỏ tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng .Net framework / Mono Framework, hỗ trợ tối đa các hệ thống trên các hệ điều hành: Mac OS X, Windows, Windows Server, Linux, Linux Server…

Bằng việc thiết kế hệ thống tuỳ biến linh hoạt, không sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ thống có thể cài đặt và sử dụng dễ dàng trên các hệ điều hành khác nhau, đảm bảo những tiêu chí của gói sản phẩm TIẾT KIỆM cho DOANH NGHIỆP D3-ECONOMIZATION PROJECTS hay còn gọi là 4MIN mà chúng tôi đang đưa đến các doanh nghiệp.

Hệ thống được phát triển linh hoạt, hỗ trợ nhiều loại giao diện người dùng như: giao diện người dùng bằng dòng lệnh (Command Line), giao diện người dùng cửa sổ windows (Windows Form), giao diện người dùng thông qua giao diện website (Web Form), giao diện người dùng thông qua tích hợp hệ thống khác (integrated /embedded). Nhờ đó, hệ thống đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dùng cũng như hỗ trợ tối đa khả năng sử dụng và vận hành của người sử dụng.

Hệ thống được thiết kế trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, hỗ trợ người dùng không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác trên thế giới thông qua hệ thống ngôn ngữ tuỳ biến: Việt, Anh, Trung, Nga, Pháp, Đức…

Đến nay (quý 2 năm 2012), hệ thống đã hoàn thiện và đưa vào vận hành phiên bản 4.

So sánh các phiên bản:

 

Version 1
(3/2009)

Version 2
(3/2010)

Version 3
(3/2011)

Version 4
(3/2012)

Version 5
(3/2013)

Cấu hình cơ bản

X

X

X

X

X

Tuỳ biến cơ sở dữ liệu

X

X

X

X

X

Tuỳ biến cước phí

 

X

X

X

X

Tuỳ biến nhóm số

 

X

X

X

X

Báo cáo cuộc gọi theo thời gian

X

X

X

X

X

Báo cáo cuộc gọi theo số & nhóm số

 

X

X

X

X

Báo cáo cước phí theo số

X

X

X

X

X

Báo cáo cước phí theo nhóm số

   

X

X

X

Tuỳ biến nội dung báo cáo

 

X

X

X

X

Tuỳ biến mẫu báo cáo

   

X

X

X

Portable

X

X

X

X

X

Cài đặt tự động

     

X

X

Cập nhật tự động

     

X

X

Tài liệu hướng dẫn cài đặt

X

X

X

X

X

Tài liệu hướng dẫn tuỳ chỉnh

 

X

X

X

X

Hỗ trợ kỹ thuật online

X

X

X

X

X

Hỗ trợ cài đặt online

   

X

X

X

Hỗ trợ 24/7

     

X

X

Hỗ trợ cài đặt tại doanh nghiệp

       

X

Thư viện

Call

Call

Call

Call

Call

Mã nguồn hệ thống

Call

Call

Call

Call

Call

Mã nguồn giao diện

Call

Call

Call

Call

Call

Tuỳ biến giao diện

Call

Call

Call

Call

Call

Tích hợp với hệ thống khác

     

X

X

Bản quyền / Ext

<30

<100

<300

<500

<1000

Chi phí

$200

$350

$500

$1200

$2500

Thời gian hỗ trợ

3 tháng

6 tháng

6 tháng

1 năm

1 năm

Các chức năng chính trong hệ thống:

1.      Tuỳ chỉnh chương trình (số gọi ra ngoài, kết nối csdl, cước cuộc gọi...)

Chức năng này bao gồm cài đặt số dùng để gọi ra ngoài hệ thống và cước mặc định cho các số này bên cạnh đó nó có thể tùy chỉnh cơ sở dữ liệu, cước cuộc gọi cho từng đầu số và điều chỉnh, bổ sung các nhóm, phòng ban. Đặc biệt trong phiên bản mới người dùng có thể cập nhật cước cuộc gọi từ D3+, hệ thống cũng cho phép cập nhật tự động các số và nhóm, phòng ban trên website của D3+

1.1.   Tuỳ chỉnh chương trình chính (số gọi ra ngoài, các thuộc tính khác)

1.2.   Tuỳ chỉnh cơ sở dữ liệu (Hiện chỉ hỗ trợ mysql)

1.2.1.      (Basic) Config by input connection properties (server, port, user, pass) one by one

1.2.2.      (Advanced) Config by input connection string directly

1.3.   Tuỳ chỉnh cước cuộc gọi (cho từng đầu số)

1.3.1.      (Basic) Config by input connection properties (server, port, user, pass) one by one

1.3.1.1.List all price list

1.3.1.2.Insert new call number and price

1.3.1.3.Edit a call number and price by pre-number

1.3.1.4.Edit a call number and price by index position

1.3.2.      (Advanced) Config by input connection string directly

1.4.   Tuỳ chỉnh số cho các nhóm, phòng ban (không bắt buộc)

1.4.1.      (Basic) Config by insert / edit / delete one by one

1.4.1.1.List all group /department list

1.4.1.2.Insert new group /department name and numbers

1.4.1.3.Edit a group / department

1.4.2.      (Advanced) Config by editing config file directly

1.5.   Cập nhật cước cuộc gọi từ D3+ (thông qua web service)

1.6.   Cập nhật tự động các số và nhóm!

2.      Xem danh sách cuộc gọi

Với chức năng này bạn có thể xem các cuộc gọi theo các khoảng thời gian khác nhau (trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong quý, trong năm, hay trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ). Để thuận tiện cho quá trình kiểm tra cũng như giám sát, hệ thống cho phép người dùng có thể xem nhiều cách hiển thị khác nhau như hiển thị theo nhóm, thời gian … Bên cạnh đó người dùng cũng có thể xem tổng cước cuộc gọi theo số và theo nhóm số.

2.1.   Các cuộc gọi hôm nay

2.1.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.1.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.1.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.1.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.1.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.2.   Các cuộc gọi trong tuần này

2.2.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.2.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.2.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.2.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.2.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.3.   Các cuộc gọi trong tháng này

2.3.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.3.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.3.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.3.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.3.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.4.   Các cuộc gọi trong quý này

2.4.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.4.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.4.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.4.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.4.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.5.   Các cuộc gọi trong năm nay

2.5.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.5.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.5.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.5.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.5.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.6.   Các cuộc gọi trong 1 ngày được chọn

2.6.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.6.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.6.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.6.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.6.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.7.   Các cuộc gọi trong tháng được chọn

2.7.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.7.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.7.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.7.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.7.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.8.   Các cuộc gọi trong năm được chọn

2.8.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.8.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.8.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.8.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.8.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

2.9.   Khoảng thời gian tuỳ chọn

2.9.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

2.9.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

2.9.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

2.9.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

2.9.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.      Xuất báo cáo cuộc gọi

Báo cáo chi tiết các cuộc gọi được thể hiện chi tiết qua từng giai đoạn thời gian và theo những phương thức hiển thị khác nhau sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của người dùng

3.1.   Các cuộc gọi hôm nay

3.1.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.1.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.1.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.1.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.1.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.2.   Các cuộc gọi trong tuần này

3.2.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.2.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.2.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.2.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.2.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.3.   Các cuộc gọi trong tháng này

3.3.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.3.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.3.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.3.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.3.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.4.   Các cuộc gọi trong quý này

3.4.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.4.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.4.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.4.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.4.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.5.   Các cuộc gọi trong năm nay

3.5.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.5.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.5.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.5.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.5.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.6.   Các cuộc gọi trong 1 ngày được chọn

3.6.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.6.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.6.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.6.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.6.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.7.   Các cuộc gọi trong tháng được chọn

3.7.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.7.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.7.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.7.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.7.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.8.   Các cuộc gọi trong năm được chọn

3.8.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.8.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.8.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.8.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.8.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

3.9.   Khoảng thời gian tuỳ chọn

3.9.1.      Hiển thị tất cả theo nhóm và số nội bộ

3.9.2.      Hiển thị tất cả theo thời gian

3.9.3.      Xem tổng cước cuộc gọi theo số (chỉ hiện cước theo từng số)

3.9.4.      Xem tổng cước cuộc gọi theo nhóm số (chỉ hiện cước theo nhóm)

3.9.5.      Xem tất cả các báo cáo trên

4. Thống kê nhanh (Tính năng đang cập nhật!)

5. Thoát khỏi chương trình!

 

D3+ YOUR VALUE

Nice Website - Efficient Software - Fastest Service

Tin D3+

D3+ 19USD Website 19 USD Dịch vụ "19usd" là chương trình mới của D3+ nhân dịp hè 2012. Chúng tôi hướng tới việc mang tới cho người dùng dịch vụ website với mức chi phí thấp nhất, hợp lý nhất và phù hợp nhất với yêu cầu người sử dụng.Chi tiết

Liên hệ

Trụ sở: Số 4 Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

  • E-mail
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel
    +8404 2239 1420
  • Website
    www.d3plus.com

Đăng ký nhận tin

Thông tin mới nhất về D3+ sẽ được gửi định kỳ tới bạn.