D3PLUS

logo

Sáng tạo sự đơn giản

Số 4 Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84) 94 293 9900 - (84) 129 588 0086

info@d3plus.com


 

Blog

Home / Phần mềm  / Kết nối cơ sở dữ liệu (D3M-D)

Tên : MsSQL shell (D3M-D)

Mô tả : Trong quá trình làm việc với hệ thống và khách hàng, có rất nhiều hệ thống không cho phép kết nối cơ sở dữ liệu từ bên ngoài. Điều này dẫn tới nhiều hạn chế trong việc quản lý và cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu, đặc biệt là MsSQL.

D3+ cung cấp 1 giải pháp đơn giản: D3M-D, shell quản lý MsSQL, bản chất là 1 file aspx (ASP.NET) cho phép người dùng kết nối và thực thi câu lệnh MsSQL thông qua giao diện web.

Đối với các lệnh truy vấn, shell sẽ trả về cho người sử dụng bảng dữ liệu thể hiện dưới dạng bảng ngay trên giao diện người dùng.

Phần mềm, hay shell, được viết hết sức đơn giản và phục vụ nhu cầu cơ bản nhất của người sử dụng cho vấn đề xử lý MsSQL.

Post a Comment