TERM OF USE

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng này nhằm mục đích kiểm soát việc sử dụng trang web ("Site"). Khi truy cập vào trang web, bạn sẽ phải xác nhận đồng ý với các điều khoản này để sử dụng trang web. Xin hãy đọc kỹ các điều khoản.

1. Phạm vi;Thay đổi.

Điều khoản sử dụng này là toàn bộ thoả thuận giữa D3+ (hay “D3plus”, "Chúng tôi", "của chúng tôi") và bạn, thay thế cho các điều khoản trước đây về cùng một vấn đề. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào và những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay từ khi đăng tải điều khoản sử dụng sửa đổi. Bạn nên kiểm tra lại các điều khoản sử dụng mỗi lần bạn truy cập vào trang web. Nếu điều khoản sử dụng cập nhật đã được đăng tải lên trang web khi bạn truy cập vào trang web, bản phải chấp nhận những thay đổi đó.

2. Thông tin cá nhân; Bảo mật.

Tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin người truy cập theo đúng các điều khoản và điều kiện nêu trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

3. Tài liệu và hạn chế.

Tất cả tài liệu trên trang web này, bao gồm mà không hạn chế âm thanh, hình ảnh, phần mềm, văn bản, video clip và một số loại tài liệu khác (gọi chung là "Phần nội dung") được bảo vệ bởi luật bản quyền và hiệp ước quốc tế. Trừ những trường hợp được quy định cụ thể dưới đây, bạn không thể sử dụng nội dung của trang web. Bạn phải tuân theo tất cả chỉ dẫn trên trang web hạn chế cách thức bạn sử dụng nội dung. Trang web cũng có một số nhãn hiệu dịch vụ và logo của D3+ hay các đối tác khác. Mặc dù đưa các thông tin này lên trang web của mình, song D3+ không cấp phép cho bạn để sử dụng nhãn hiệu dịch vụ và logo đó. Việc sử dụng trái phép phần nội dung là vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai cũng như các điều lệ về dân sự và hình sự.

4. Giấy phép giới hạn.

Trang web này do D3+ cung cấp và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin. Để sử dụng trang web hay download tài liệu từ trang web này, bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định trong bản Thoả thuận. Nếu bạn không chấp thuận các điều khoản hay điều kiện, bạn không được sử dụng trang web hay download tài liệu từ trang web. 

Để bạn tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong bản Thoả thuận, D3+ sẽ trao cho bạn quyền giới hạn, không được chuyển nhượng và không độc quyền để truy cập, sử dụng, hiển thị và nghe thông tin, âm thanh, hình ảnh cũng như văn bản có trên trang web vào mục đích thương mại. Bạn phải cam kết không gây trở ngại đến các hoạt động của trang web dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn chỉ có thể tải một bản sao của phần nội dung để sử dụng cho riêng bạn vào những mục đích cá nhân phi thương mại trừ phi trang web hay nội dụng bạn truy cập không cho phép bạn tải. Nếu bạn tải bất cứ nội dung nào, bạn không thể bỏ phần thông báo bản quyền hay nhãn hiệu đính kèm. Bạn phải cam kết không tuyên truyền hay sao chép nội dung bạn download.

5. Đăng ký người sử dụng (hoặc mua hàng).

Theo quy định của điều khoản chính sách bảo mật, nếu bạn gửi thông tin liên lạc hay tài liệu đến trang web bằng thư điện tử hay dưới hình thức khác, bao gồm dữ liệu, thắc mắc, nhận xét, gợi ý hay các thông tin tương tự, các thông tin này không được coi là thông tin bảo mật hay thông tin cá nhân. Vì vậy, bạn không thể đòi hỏi việc sử dụng những tài liệu như vậy là ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn như quyền bảo mật, quyền thông tin cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền quảng cáo hay các quyền khác kể cả quyền chấp thuận D3+ sử dụng các tài liệu trên.

Các tài liệu gửi đến trang web có thể được D3+, các công ty con và chi nhánh đại diện, sửa đổi, công bố, sao chép, cấp phép, sử dụng, đăng tải, xuất bản, rao bán, truyền đi khắp mọi nơi trên thế giới dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, D3+, các công ty con và chi nhánh đại diện, được phép sử dụng miễn phí tất cả khái niệm, ý tưởng, bí quyết hay kĩ năng có trong thông tin bạn gửi đến trang web vào các hoạt động như phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm mà không phải trả phí hay bồi thường cho bạn. Tuy nhiên bạn phải hiểu rằng D3+ không nhất thiết phải sử dụng những ý tưởng hay tài liệu này và bạn cũng không có quyền yêu cầu D3+ phải dụng các thông tin hay tài liệu này. 

D3+ có quyền đăng tải thông tin hình ảnh về các khách hàng, đối tác, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm, website… do D3+, các công ty con và chi nhánh đại diện phát triển cho khách hàng trên website của D3+ bao gồm các nội dung do khách hàng đưa lên mà không cần phải xin phép hay chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung trong trường hợp giữa D3+ và khách hàng không có hợp đồng hay cam kết về bảo mật thông tin dữ liệu của khách hàng, đối tác.

6. Tính sẵn có của sản phẩm/Dịch vụ.

Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web có thể không được cung cấp ở nước hay địa phương bạn sinh sống. Việc quảng cáo các sản phẩm này trên trang Web không đảm bảo các sản phẩm hay dịch vụ đó luôn sẵn có vào bất cứ thời điểm nào ở một khu vực nhất định. Bạn nên kiểm tra với đại diện được uỷ quyền của D3+ ở địa phương về việc cung cấp các loại sản phẩm hay dịch vụ cụ thể ở khu vực của bạn.

7. Link đến trang web của bên thứ ba.

Xin lưu ý chúng tôi chỉ cung cấp các đường link đến trang web của bên thứ ba để thuận tiện khi bạn sử dụng. Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. D3+ không kiểm tra các trang web của bên thứ ba, không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào của các trang web đó, nội dung hay chính sách bảo mật. Vì vậy, D3+ không xác nhận hay đại diện cho các trang web đó, hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm, dữ liệu có thể tìm thấy trên trang web của bên thứ ba. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm khi truy cập và sử dụng những trang web này đồng thời phải tuân theo tất cả điều khoản và điều kiện sử dụng quy định về truy cập cũng như sử dụng.

8. Không bảo đảm.

Khi truy cập và sử dụng trang web này bạn phải tự chịu trách nhiệm về những nguy cơ rủi ro. Trang web này được cung cấp ở dạng "sẵn có"; và ở giới hạn tối đa pháp luật cho phép, chúng tôi không công nhận việc đại diện, đảm bảo liên quan đến trang web bao gồm cả tính chất phù hợp của trang web cho từng mục đích cụ thể, chất lượng, khả năng bán được, hiệu quả, không xâm phạm quyền của bên thứ ba, tính chính xác, đầy đủ hay các đặc tính khác cũng như kết quả đặt được thông qua việc sử dụng trang web. Chúng tôi không đảm bảo trang web không bị nhiễm virus, bug, bị lỗi, hạn chế chương trình, cũng như không đảm bảo việc truy cập internet hay các dịch vụ khác thông qua trang web. Một số vùng đòi hỏi phải có sự đảm bảo, vì vậy những quy định ở trên có thể không được áp dụng cho bạn. Trong trường hợp đó, mọi sự bảo đảm chỉ được giới hạn trong phạm vi cho phép của luật pháp và có thời hạn 90 ngày kể từ ngày truy cập trang web lần đầu tiên. 

9. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn về những khiếu nại của bên thứ ba hoặc những thiệt hại về biến cố, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay thiệt hại nghiêm trọng kể cả những tổn thất về lợi nhuận hoặc tiền tiết kiệm, không kể đến thủ tục tố tụng mặc dù đã nêu trong hợp đồng, những thiệt hại (kể cả sự sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt về sản phẩm cũng như các trách nhiệm khác, thậm chí có thể tiên liệu trước hay chúng tôi có chú ý đến khả năng xảy ra thiệt hại. Bạn đồng ý rằng hình thức bồi thường duy nhất cho bạn về những tổn thất hoặc thiệt hại do trang web gây ra, không xét đến những hình thức kiện tụng có quy định trong hợp đồng hoặc những thiệt hại, kể cả sơ suất, trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc các hình thức khác sẽ giới hạn trong khoảng 500 đôla. Một số quốc gia hoặc khu vực xét xử không cho phép loại bỏ hoặc hạn chế những thiệt hại đặc biệt hoặc ngẫu nhiên, tử vong hay thương tật do sơ xuất của chúng tôi, vì thế những quy định hạn chế trên sẽ không áp dụng trong trường hợp của cá nhân bạn. Trong trường hợp đó, những thiệt hại có thể thu hồi được sẽ được hạn chế trong phạm vi và số lượng tối thiểu theo quy định của Luật.

10. Bồi thường.

Nếu bạn đồng ý bồi thường, đề phòng hoặc cố gắng tránh cho D3+, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, các nhà cung cấp thông tin, người cấp giấy phép và người được cấp giấy phép, các nhân viên, công ty con cũng như công ty liên kết (thường gọi chung là "Các bên được nhận bồi thường") không bị tổn hại và phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào (kể cả chi phí hợp lí đối với người được uỷ quyền) những tổn thất bên được nhận bồi thường phải chịu cùng với quyền đòi bồi thường do bạn vi phạm các điều khoản sử dụng hay quy định, bảo hành và quy ước hợp đồng đã đề cập đến từ trước. Bạn sẽ hợp tác tốt khi được yêu cầu nhằm bảo vệ D3+ không phải chịu bất kỳ một lời khiếu nại nào. D3+ có quyền, với chi phí của mình, tự bảo vệ một cách đầy đủ, toàn diện và kiểm soát tất cả mọi vấn đề mà bạn phải bồi thường. Ngoài ra bạn cũng không được tham gia vào việc dàn xếp, xử lí vấn đề mà không có sự đồng ý của D3+ trên văn bản.

11. Luật cai quản; Quyền thực thi pháp lý; Chi phí kiện tụng.

Những điều khoản sử dụng đã được lập, hiểu và chịu sự quản lý của luật pháp của nước Việt Nam, ngoại trừ việc áp dụng lựa chọn những quy tắc pháp luật. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động theo pháp luật hoặc có liên quan tới những điều khoản sử dụng này sẽ được lưu trong hồ sơ của Toà án của Việt Nam và bạn phải tuân thủ theo phạm vi quyền hạn của những toà án để phục vụ mục đích tố tụng những hành động này. Nếu chúng tôi có bất kỳ hành động nào chống lại bạn hay bạn có hành động chống lại chúng tôi về những vấn đề có liên quan đến những điều khoản sử dụng này, bên thắng kiện có quyền được thu hồi lại những tổn thất, hơn thế nữa còn được hỗ trợ phí uỷ quyền và chi phí kiện tụng hợp lí. Bất kể những quy định khác trong điều khoản sử dụng này, chúng tôi có quyền được tìm biện pháp khắc phục việc thực hiện bất kỳ quy định nào trong điều khoản sử dụng này, hoặc đề ra những lệnh sơ bộ hay chính thức của toà án đối với việc vi phạm các quy định trong điều khoản này hoặc tìm sự hỗ trợ để thực hiện các quyền đã quy định trong điều khoản này, hoặc kết hợp tất cả quyền trên tại bất kỳ toà án có quyền thực thi pháp lý.

12. Trách nhiệm liên đới; Không khước bỏ.

Nếu bất kỳ quy định nào trong điều khoản sử dụng này, hoặc việc áp dụng các điều khoản này đối với bất kỳ cá nhân, khu vực hoặc trường hợp nào bị toà án pháp lý có thẩm quyền cho rằng không có hiệu lực, không có giá trị, các quy định còn lại trong điều khoản sử dụng và việc áp dụng những điều khoản đó đối với cá nhân khác, khu vực hoặc trường hợp khác vẫn có hiệu lực. Việc trì hoãn hay không tuân thủ thi hành, áp dụng hay hành động chống lại cá nhân bạn mà không quan tâm đến quyền lợi hoặc quyền lực của chúng tôi sẽ bị coi như là sự từ bỏ quyền lợi. Việc chúng tôi thực hiện một hay một phần các quyền của chúng tôi sẽ không cản trở chúng tôi thực hiện các quyền đó cũng như các quyền khác trong tương lai.

13. Điều khoản sử dụng chung.

Nghiêm cấm việc sử dụng trang web hay dịch vụ làm tổn hại đến người khác dù nhỏ nhất dưới bất kỳ hình thức nào. 

Người sử dụng dưới 16 tuổi được cha mẹ/người giám hộ cho phép trước khi tham gia vào các hoạt động của trang web. D3+ có quyền phối hợp với các cơ quan pháp luật hay bên thứ ba bị hại trong quá trình điều tra các hành vi vi phạm dân sự và hình sự. 

Bạn có thể không gây đe doạ. Nghiêm cấm tuyệt đối đe dọa người khác, xúi giục hành vi gây thương tích hoặc phá hoại tài sản. D3+ có quyền xoá bỏ các profile và website do người sử dụng (hoặc khách hàng) lập mà cổ vũ hay xúi giục nội dung bạo lực, phân biệt chủng tộc, thù hằn, tục tĩu, khiêu dâm hay có lời lẽ xúc phạm, báng bổ. 

Nghiêm cấm tuyệt đối Website và thông tin có nội dung không lành mạnh. D3+ cũng có quyền xoá bỏ hay huỷ quyền sử dụng của người sử dụng hoặc website có nội dung tục tĩu, chứa những hình ảnh khiêu dâm.

Nghiêm cấm việc mạo nhận là nhân viên của D3+. Nhân viên hay đại diện của D3+ sẽ không yêu cầu bạn phải đăng nhập, mật khẩu, hay thẻ tín dụng. Bạn cũng không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn hay của bất kỳ người nào khác (chẳng hạn như địa chỉ nhà riêng và số điện thoại).

Không sử dụng dịch vụ web của D3+ để gửi thư rác cho người khác. Gửi thư rác tức là gửi các thư giống nhau đến cho nhiều người mà không được sự đồng ý của người đó hoặc gửi thư nhiều lần đến các phòng chat. Nếu D3+ nhận thấy bạn đang có hành động gửi thư rác, tài khoản của bạn sẽ bị khoá ngay lập tức mà không cần thông báo trước. 

Việc vi phạm bản quyền hay thương hiệu đều không được phép. Bạn không được phép tải hay truyền bá tài liệu vi phạm bản quyền, thương hiệu, quyền sáng chế, hay độc quyền của D3+ hoặc bên thứ ba. Bạn cũng không thể truy cập vào tài khoản và dịch vụ không được uỷ quyền của D3+. Bạn không nên cố gắng truy cập vào các tài khoản không phải của bạn. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi để thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ từ trước. 

Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi giả mạo hay bóp méo, cung cấp thông tin sai lệch. Bạn không được phép cố ý lừa gạt người khác với mục đích làm cho họ có những hành động không đúng. 

Bạn phải hiểu rằng D3+ không có quyền kiểm soát nội dung hay tính sẵn có của các website hay thảo luận do người sử dụng (hoặc khách hang) gửi lên. 

Bạn phải tự chịu trách nhiệm khi xem các website hay nội dung trên trang web của chúng tôi. 

D3+ không nhất thiết phải xem hình ảnh do người sử dụng (hay khách hàng) tải lên. Bạn không được phép sử dụng trang web, mạng hay dịch vụ của chúng tôi để truyền virus hay các chương trình có nội dung ác ý.

14. Bản sao điều khoản sử dụng.

Bạn có thể in bản sao điều khoản sử dụng với chức năng in của trình duyệt. 

15. Thông tin liên hệ. 

Mọi nhận xét, ý kiến đóng góp và thắc mắc về điều khoản sử dụng xin gửi trực tiếp đến cho chúng tôi.    

D3+ YOUR VALUE

Nice Website - Efficient Software - Fastest Service

Tin D3+

D3+ 19USD Website 19 USD Dịch vụ "19usd" là chương trình mới của D3+ nhân dịp hè 2012. Chúng tôi hướng tới việc mang tới cho người dùng dịch vụ website với mức chi phí thấp nhất, hợp lý nhất và phù hợp nhất với yêu cầu người sử dụng.Chi tiết

Liên hệ

Trụ sở: Số 4 Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

  • E-mail
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel
    +8404 2239 1420
  • Website
    www.d3plus.com

Đăng ký nhận tin

Thông tin mới nhất về D3+ sẽ được gửi định kỳ tới bạn.